>

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné je součástí Slezské univerzity v Opavě. Za dobu své existence prošla Obchodně podnikatelská fakulta prudkým rozvojem, kdy na počátku své existence měla přes 300 studentů. V současnosti na fakultě studuje okolo 2800 studentů. Akademické prostředí je tvořeno 5 katedrami a 2 ústavy. Fakulta dnes představuje moderní, pružnou vzdělávací instituci, která má v regionu své důležité místo a poslání.

Kapacita kolejí
450
Partnerských VŠ v zahraničí
40
Programy
4
Specializace
6
Obory
7
Business Gate
1
Vyslaných studentů ročně do zahraničí
100
Průměr absolventů za rok
900