Ing. Marek Dohnal

Senior Risk Advisior, Československá obchodní banka, a.s.
Obor: Bankovnictví, rok absolvování: 2002

Primárním posláním vysoké školy je poskytovat studentům kvalitní teoretické znalosti, zázemí a především pak vytvářet prostor a podmínky pro tvorbu vlastního názoru. Neméně důležitým úkolem je vzbudit pocit zájmu a sounáležitosti, rozvíjet umění komunikace a učit samostatnosti při řešení rozličných problémů. Ze své vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že vysoká škola je jedním ze základních pilířů, na kterých se dá stavět skvělá budoucnost.

Marek Dohnal