Ing. David Jelínek

ředitel společnosti UnikaCentrum, z.ú.
Obor: Ekonomika podnikání v obchodě a službách , rok absolvování: 2006

„Již během studia jsem založil obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum ČR (nyní UnikaCentrum, o.p.s), která nabízela odborné sociální služby pro lidi se zrakovým postižením. Od roku 2007 působím na pozici ředitele a statutárního zástupce této společnosti. Od roku 2003 do 2007 jsem byl členem sociální komise, od roku 2010 jsem se stal jejím předsedou (poradní orgán statutárního města Karviná), dále následovalo členství v Komisi pro občany se zdravotním postižením (poradní orgán rady Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) a od roku 2010 jsem členem zastupitelstva statutárního města Karviná, a tuto pozici jsem v roce 2018 opětovně obhájil. V roce 2013 jsem založil pobočku Masarykovy demokratické akademie v Karviné, kde působím v současnosti na pozici jejího předsedy. Od roku 2014 jsem členem představenstva Masarykovy demokratické akademie v Praze.

Studium mi dalo rozhled, praktické znalosti a dovednosti, které jsem v plné míře využil při založení společnosti TyfloCentrum ČR a hlavně při jejím samotném řízení. Ze studentského života, jsem si odnesl mnoho přátel a kamarádů, se kterými jsem v kontaktu dodnes, a to i z řad pedagogů. Na této fakultě jsem v období svého studia našel svou životní lásku, manželku, se kterou jsem dodnes. Co více dodat. Opéefka ve mě zanechala jakousi trvalou neviditelnou stopu a krásné vzpomínky z dob studentského života.

Rád vzpomínám na všechny lidi, se kterými jsem se během studia setkával. Ať jsou to mí spolužáci, se kterými jsem se pravidelně setkával na půdě fakulty či ještě častěji pak při sáhodlouhých debatách u piva. Také rád vzpomenu na pedagogy a další personál zabezpečující chod fakulty. Vzpomínám na přátelské referentky studijního oddělení, které mi vždy ochotně a s úsměvem pomohly vyřešit někdy až zapeklité studijní záležitosti. Na pedagogy, kteří se mi nesmazatelně zapsali do paměti svým pozitivním přístupem například paní doktorka Buryová, docentka Wágnerová, docent Lednický a mnoho dalších. Pod dohledem a za pomocí docenta Malátka jsem plánoval teoretickou a následně i praktickou strategii společnosti, kterou se mi podařilo během studia založit. Je pochopitelné, že jakožto matematický analfabet jsem byl velmi častým hostem v kanceláři docentky Godulové, které patří velký dík, za to, že i já jsem dokázal pochopit kouzlo derivací a jiným matematických veličin. Nejraději však vzpomínám na oddělení informatiky, kde jsme chodili pravidelně na Internet, ale hlavně zahrát si nějaké ty hry (to bych zde asi uvádět neměl 🙂). Prostě spolupráce studenta s pedagogem byla možná nejen v rámci studia, ale také při volnočasových aktivitách. Co říci na závěr, bylo mi tam prostě fajn.“

David Jelínek