Ing. Lukáš Ondříšek

ředitel pobočky Raiffeisenbank Karviná
Obor: Marketing a management, rok absolvování: 2016

„Bylo mi šestnáct let, kdy přišlo na první rozhodování, kam pokračovat po gymnáziu, které jsem studoval v Karviné. Rodiče v tom měli delší dobu jasno – zubařina nebo právnická fakulta. Já se jejich vizi nebránil, ale můj vztah k biologii byl na bodě mrazu. Právnická fakulta mne držela dlouho, než jsem si uvědomil svou zálibu v číslech, tabulkách a grafech. Mé tři přihlášky tedy šly do Prahy, Brna a Karviné, všude na fakulty ekonomického zaměření. K mé pohodlnosti a lásce k mému rodnému městu jsem se rozhodl studovat v Karviné na SU OPF.

Mé bakalářské studium probíhalo prezenčně. Chodil jsem pravidelně na semináře, které byly velmi dobře vedeny. Při účasti na seminářích bylo absolvování zkoušky mnohem jednodušší. Největší změna oproti gymnáziu byla ta volnost. Byli jsme dospělí lidé a sami se rozhodovali, zda do školy půjdeme nebo ne. Tato volnost byla velmi zrádná a pro spoustu studentů také znamenala nezvládnutí studia. Škola mne v tomto naučila zodpovědnosti a také si svůj čas detailně a efektivně uspořádat. Velmi přínosné byly prezentace na seminářích, kdy jsem se naučil prezentovat před cizími lidmi, vysvětlovat jim dané téma a vynucovat si jejich pozornost. Tyto dovednosti se mi velmi hodily při ucházení o práci, tak při výkonu práce samotné.

Po úspěšném ukončení bakalářského studia, které jsem si opravdu užil, jsem nastoupil na karvinskou pobočku společnosti Raiffeisenbank jako bankéř. Díky znalostem a dovednostem, které jsem získal během studia, bylo mé začlenění a zaučení v pracovním procesu mnohem jednodušší. Většina termínů, které jsem při práci používal, mi byla již známá. Byl jsem si jistější v mých příspěvcích do pobočkových porad díky prezentacím v seminářích.

Navazující studium jsem zvolil kombinovaně, protože jsem byl již zaměstnán v bance. Skloubit studium a zaměstnání není nic jednoduchého, ale také nic nemožného. Většina zaměstnavatelů vychází zaměstnancům vstříc, a tak to bylo i v mém případě. Mé znalosti z praxe mi pomáhaly při orientaci ve studované látce a naopak předměty, které jsem absolvoval, mne obohacovaly v mém pracovním životě.

K 1. 10. 2015 jsem se stal nejmladším ředitelem pobočky ve společnosti Raiffeisenbank. Podařilo se mi pozvednout karvinskou pobočku. Patříme k pobočkám s největší spokojeností klientů, což je pro banku jeden z nejdůležitějších cílů. V roce 2016 jsem absolvoval Academy of Branch Management, která učí efektivně pracovat se svými podřízenými a vést úspěšně pobočku. Ve stejném roce jsem také dokončil navazující studium na SU OPF a získal titul inženýr.

V dnešní době vedu úspěšnou pobočku a jsem hrdý, že pracuji právě pro Raiffeisenbank. Do budoucna bych chtěl získat titul MBA, přesunout se a řídit větší pobočku této banky. Na studium v Karviné vždy rád vzpomínám a rád bych se do těchto let vrátil, byly to nejlepší léta mého života.“

Lukáš Ondříšek