Ing. David Šrom

Chief Controller, Dalkia Česká republika, a.s.
Obor: Bankovnictví, rok absolvování: 2004

Při zpětném poohlídnutí se za studiem na OPF v Karviné musím ocenit, že mi byla dána zejména katedrou financí možnost již při studiu částečně získávat praktické zkušenosti v auditorské společnosti na částečný úvazek. Byla to příležitost, která mi umožnila uplatnit své vědomosti v praxi a pomohla mi tak v nastartování cesty, kterou se budu do budoucna ubírat. Snažím se tuto příležitost fakultě vrátit alespoň občasnými přednáškami tak, aby i současní studenti byli již při studiu částečně seznámeni s praktickými situacemi a přístupy z praxe. Věřím, že jim to pomůže v jejich uplatnění na trhu práce a utvoří si reálnější představu o své budoucnosti.

David Šrom