Ing. Daniel Stolarz

obchodní ředitel, ředitel ArcelorMittal Tubular Products Karviná, a.s.,
Obor: Ekonomika podnikání v obchodě a službách, rok absolvování: 2001

„Je to již pěkná řada let, co jsem dennodenně začal navštěvovat přednášky, a jako asi každý z nás se mi v některých oborech tu a tam honilo hlavou, k čemu to vlastně kdy budu potřebovat. Čas letěl a možná to bylo štěstí nebo snad osud, že jsem začal pracovat v obchodě, v oblasti, kterou jsem studoval a která mě taky opravdu bavila. Po pěti letech mé obchodnické praxe v zahraničním obchodě jsem se stal obchodním ředitelem ve společnosti JÄKL Karviná, a.s., v dnešní podobě ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Já, původem obchodník, dnes musím konstatovat, že ať už během vnitřních porad nebo jednání s naším mezinárodním vedením, se vedle své obchodnické činnosti stávám tu na chvíli ekonomem počítajícím očekávaný finanční dopad jednotlivých kroků, které hodláme podniknout, tu tzv. výrobákem nebo logistou hledajícím nejlevnější a nejefektivnější řešení spojené s realizací zakázky, jindy zase personalistou řešícím optimální počty lidí a požadavky na nezbytné schopnosti vedoucí ke splnění zadaného úkolu. Situací, kde je vyžadována rychlost reakce a s tím spojena improvizace k přijetí okamžitého rozhodnutí, je v dnešním dynamickém světě opravdu spousta, a aniž se nadějete, jste taky účetním, prognostikem nebo ve vypjatých situacích třeba i psychologem.

Právě kvůli těmto situacím mohu být opravdu vděčný, že mi studium na „opéefce“ umožnilo získat spoustu znalostí z různých oborů, kterých si z dnešního pohledu opravdu velmi cením. Jedná se sice zejména o znalosti teoretické, které se však následně samy pilovaly a stále i pilují dennodenní praxí. Dnes jsem přesvědčen, že vysoká škola není jen memorování fakt, ale důležitý je hlavně rozvoj kritického myšlení a otevření možnosti myšlení v souvislostech. Je třeba opravdu věřit sobě a zdravému rozumu, ať už se jedná o sebesložitější situaci. Studium mi bezesporu pomohlo si rozšířit obzory a proniknout do hlubin ekonomie a podnikání. S tímto dobrým a pevným základem pak bylo možno jít v praxi dál. Velmi si také cením spolupráce se zkušenými vědeckými pracovníky. Studium na Obchodně podnikatelské fakultě mi zcela jednoduše řečeno pomohlo poznat spoustu nových věci, které jsem zúročil ve svém profesním i osobním životě.“

Daniel Stolarz