Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví


V navazujícím magisterském studijním programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví si prohloubíte znalosti a dovednosti ve světě financí získané v bakalářském studiu. Naučíte se měřit a řídit rizika podnikání v bankovnictví. Dozvíte se víc o problematice fiskálního deficitu a veřejného dluhu a možnostech jejich řešení. Seznámíte se s vývojem mezinárodního finančního systému a s rolí jednotlivých mezinárodních finančních institucí. Budete rozumět finančnímu řízení velkých nadnárodních firem a vyznáte se i v investicích do složitějších finančních produktů. V průběhu studia se navíc naučíte se používat moderní softwarové produkty a zaměříme se i na vliv internetu a mobilních technologií na dynamický rozvoj finančnictví. Získáte tak komplexní předpoklady k tomu, abyste právě vy vnesli do bankovního sektoru svěží vítr, neotřelé myšlenky a nápady a přispěli k tomu, aby se svět financí více přiblížil obyčejným lidem.

Uplatnění

Uplatnění najdete v řídících a provozních funkcích v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech; na pozicích středního a vyššího managementu v nadnárodních společnostech; v centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu; v auditorských, konzultačních a poradenských společnostech nebo jako samostatně činní podnikatelé.

Vybrané předměty

  • Finanční plánování a rozpočtování
  • Řízení finančních a bankovních rizik
  • Peněžní teorii a měnovou politiku
  • Bankovní modely a analýzy
  • Mezinárodní finanční instituce
  • Veřejné finance
  • Investiční nástroje a strategie
  • Mezinárodní finanční management
  • Zdanění majetku a spotřeby
  • Ekonometrické metody a další neméně zajímavé předměty

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium