Cestovní ruch a turismus


Baví vás cestovat, objevovat nové destinace, seznamovat se s kulturou, novými lidmi a tradicemi cizích zemí? Pokud ano, tak vám nabízíme možnost studovat atraktivní studijní program Cestovní ruch a turismus. Pokud chcete, aby vaše práce byla současně zábavou, koníčkem i neustálým obohacováním sama sebe, pak je zaměstnání v cestovním ruchu pro vás to pravé. Cestovní ruch je perspektivní oblastí s velkým potenciálem a širokým uplatněním na trhu práce jak doma, tak i v zahraničí. Hlavním cílem tohoto programu je umožnit vám kvalitní profilové vzdělání, které splňuje požadavky zaměstnavatelů v podmínkách neustále se rozvíjejícího odvětví. V rámci výuky budete mít také možnost zdokonalit své dovednosti v nově budovaném moderním profesním centru cestovního ruchu a účastnit se vybraných exkurzí a pobytů u nás i v zahraničí.

Uplatnění

Tohle pak můžete zúročit v cestovních kancelářích, agenturách a turistických informačních centrech; v mezinárodních hotelových řetězcích, lázeňských a stravovacích zařízeních a v dalších podnicích z oblasti služeb cestovního ruchu. Také v soukromém sektoru, ale i v organizacích destinačního managementu. Dále jako podnikatelé provozující vlastní činnost v této oblasti. Uplatnění najdete i ve státní správě, v profesních sdruženích a agenturách regionálního rozvoje.

Vybrané předměty

  • Podnikání v cestovním ruchu
  • Geografie cestovního ruchu
  • Ekonomika cestovního ruchu
  • Trendy v cestovním ruchu
  • Management služeb cestovního ruchu
  • Marketing cestovního ruchu
  • Případové studie v cestovním ruchu
  • Lázeňství a hotelnictví
  • Mezinárodní gastronomii

Kompletní nabídka předmětů