Den (NE)otevřených dveří na OPéeFce

Jednou z tradičních akcí, kterou na počátku každého roku Obchodně podnikatelská fakulta připravuje pro uchazeče o studium, je Den otevřených dveří. Cílem je informovat studenty o možnostech a podmínkách studia na fakultě a samozřejmě jim ukázat i prostory fakulty. Akce se v minulých letech účastnily téměř dvě stovky zájemců z Česka i Slovenska. Z tohoto důvodu a vzhledem k vývoji pandemie COVID-19 a opatření, které mají zamezit jejímu šíření, se rozhodla připravit fakulta DEN (NE)OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Akce se tak nebude odehrávat s přímou účasti studentů na půdě fakulty, ale proběhne on-line.

Jelikož se bude jednat z velké části o živý přenos, bude možné ze strany zájemců o studium klást dotazy. Během živého přenosu také společně navštívíme nově zrekonstruované prostory, a to v doprovodu studentů OPF. Představeny budou aktivity centra na podporu podnikavosti a podnikání Business Gate.

Věříme, že naše pozvání na DEN (NE)OTEVŘENÝCH DVEŘÍ přijmete a těšíme se na setkání s vámi.

Datum a čas:

 • úterý 26. ledna 2021
 • v 10:00 a 16:00

V rámci programu virtuálního DOD Vám budou představeny:

 • jednotlivé studijní programy,
 • prostory Business Gate a program Business Gate Academy,
 • prostory Edukační laboratoře,
 • prostory hlavní budovy - Velký sál a Malý sál a prostory v budově Na Vyhlídce - Univerzitní knihovna a koleje,
 • možnosti výjezdů do zahraničí pro studenty v programu Erasmus+ a Buddy program,
 • profesní centrum OPF,
 • prostory a činnost Archy,
 • všechny druhy stipendií, které OPF nabízí,
 • různé akce a událostí konané na OPF.