Vyjíždíme do zahraničí

Zahraniční pobyt ti rozšíří obzory, zdokonalíš se v cizím jazyce, získáš spoustu přátel a kontaktů v zahraničí a hlavně najdeš lepší uplatnění na trhu práce!

Studentům a pedagogům fakulta každoročně nabízí možnosti studia či praxe na zahraniční partnerské instituci. Pobyty bývají financovány z prostředků projektů podaných fakultou. Každý student obdrží stipendium na celou dobu pobytu, které zpravidla pokrývá dopravu a základní životní náklady. Doba studia může být 3 měsíce nebo 1 až 2 semestry dle typu zahraniční školy a volby studenta. Student musí dosáhnout max. 15 ECTS za 1 semestr (trimestr). Získané kredity bývají započítávány do celkového studia. Praxe studentů bývá zajištěna dle požadavků studenta a jeho studijního zaměření a může být dohodnuta na dobu 2 měsíců až 1 semestru. Kredity získané praxí mohou být rovněž započítány, jsou-li součástí studijního plánu studenta.

Více informací se dozvíte na stránkách oddělení zahraničních styků.

Výběrová řízení na zahraniční pobyty jsou vyhlašována zpravidla na začátku zimního a letního semestru, ojediněle v průběhu akademického roku. O možnostech studia či praxe se studenti dozvědí na informačních schůzkách před výběrovým řízením, informace také získají na stránkách oddělení zahraničních styků anebo u referentek tohoto oddělení.


Pomáháme zahraničním studentům

Zapojit se do fakultního života zahraničním studentům pomáhá nejen oddělení zahraničních styků, ale také studentské organizace Erasmus Club nebo Aiesec

Oddělení zahraničních styků

Na fakultu také každoročně přijíždí řada zahraničních studentů. Zapojit se do fakultního života jim pomáhá nejen oddělení zahraničních styků, ale také studentské organizace Erasmus Club nebo Aiesec. Připravují pro ně zajímavé výlety po okolí a exkurze do firem (např pivovar v Nošovicích nebo automobilka Hyundai). Velké oblibě se těší pravidelná tzv. neformální setkání u příležitosti vánočních nebo velikonočních svátků. Jejich cílem je seznámit zahraniční studenty s našimi tradicemi a zvyky, a to formou připravených prezentací a písní, ale také se naopak dozvědět o tradicích jejich zemí. V zimním semestru se tak studenti dozvídají o tradicích spojených s Vánoci a v letním semestru pak obdivují zvyky Velikonoc, hlavně velikonoční pomlázku.
Pohled studentů na zahraniční stáže

Když jsem se dozvěděla, jak velký výběr výjezdů nabízí naše fakulta, neváhala jsem ani minutu a rozhodla se, že příležitosti využiju. Vždy mě to lákalo do Ruska, ať už kvůli architektuře nebo specifickému životnímu stylu. A jelikož je Petrohrad přímořské město a já mám vodu ráda, byl pro mě jasnou volbou. Když se řekne Erasmus, člověk si vybaví několik základních věcí. Cestování, seznamování se, užívání si. Jenže Erasmus je i o mnohém dalším. Například o poznávání jiných metod vyučování. Práce na projektech je nedílnou součástí každého předmětu. Člověk si tak mnohem lépe zapamatuje probíranou látku, seznámí se s novými lidmi v týmu a má možnost vytvořit něco, co může být mnohdy použito i v praxi. Přečti si více...

Jitka Aradszká


Měla to být má první cesta do pro mě doposud neobjevené země. Netušila jsem, co mám od studia v zahraničí, ani od země samotné čekat. Pamatuji si, že jediné co mi při rozhodování, jestli se přihlásit na Erasmus procházelo hlavou, byla obrovská touha zkusit něco nového a využít příležitosti, která se naskytla. Díky Erasmu jsem měla možnost zkusit si studium na zahraniční univerzitě, poznat spoustu nových přátel z různých zemí, podívat se tam, kam bych se jako běžný turista nikdy nepodívala, zažít místní kulturu a vidět místa, o kterých jsem si myslela, že nikdy na vlastní oči neuvidím. Každý den byl plný nových zážitků a i po několika měsících v Turecku, je zde pořád něco co mě nepřestane překvapovat a udivovat. Na konci semestru jsem si uvědomila, že Turecko už pro mě není cizí zemí jako na začátku, ale druhým domovem, který se těžce opouštěl a do kterého se vždy ráda vrátím znovu. Přečti si více...

Dagmar Jemelková


Přečti si další zkušenosti a zážitky studentů

Studentské organizace

ERASMUS STUDENT CLUB

Erasmus student club (ESC) byl vytvořen na fakultě v roce 2007 a již od počátku si stanovil za cíl ve spolupráci s oddělením zahraničních styků a vedením fakulty pomáhat přijíždějícím zahraničním studentům, ale také studentům fakulty vyjíždějícím na zahraniční studijní pobyty ať již v rámci programu Erasmus či rozvojových praxí.
Členové ESC jim pomáhají nejen při studiu, ale také s adaptací na naše životní podmínky. Organizují různé výlety a kulturní akce, pomáhají jim překonat jazykovou bariéru a řeší další problémy, se kterými se zahraniční studenti při pobytu na naší fakultě mohou setkat. Studentům fakulty zamýšlejícím vycestovat na některý z nabízených studijních pobytů poskytují informace, pomáhají se zpracováním podkladových materiálů pro výběrová řízení a poskytují další potřebné rady.
Součástí ESC je tzv. „Buddy Systém“, který umožňuje ostatním studentům fakulty podílet se na spolupráci se zahraničními studenty, procvičit si jazykové znalosti a získat nové přátele. Buddy Program vytváří dvojice, kdy každému zahraničnímu studentovi - buddy, je přiřazen jeden student fakulty – buddiek. Český buddiek pomáhá zahraničnímu studentovi od té chvíle, kdy přijede do České republiky. Vyzvedne ho na letišti, ubytuje na koleji, vyřídí s ním všechny formality, ukáže mu fakultu a je pro něj někým, na koho se v průběhu semestru může obrátit.

Více...