Škola s tradicí

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné tvoří spolu s Filozofickou fakultou v Opavě historicky nejstarší součástí Slezské univerzity v Opavě. Fakulty byly založeny na podzim 1990, jako součást Masarykovy univerzity v Brně. V červenci 1991 byla z těchto dvou fakult vytvořena Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Za dobu své existence prošla Obchodně podnikatelská fakulta prudkým rozvojem, kdy na počátku své existence měla přes 300 studentů. V současnosti na fakultě studuje okolo 2800 studentů. Akademické prostředí je tvořeno 5 katedrami a 2 ústavy. Fakulta je usídlena ve dvou areálech. V komplexu hlavní budovy, kde se kromě učeben a poslucháren nachází také vedení fakulty, katedry, menza aj. V areálu Na Vyhlídce je umístěna také vysokoškolská knihovna, koleje, tělocvična, posilovna aj. Fakulta dnes představuje moderní, pružnou vzdělávací instituci, která má v regionu své důležité místo a poslání.


Poskytujeme vzdělání v ekonomických, finančních, sociálních a správních studijních oborech i v oborech zaměřených na informatiku v ekonomii a hotelnictví. Nabízíme moderní vybavení učeben, odborné akademické zázemí, zkušenosti významných odborníků z praxe, možnost získání odborných dovedností prostřednictvím zapojování do řešení řady projektů financovaných z různých druhů grantů. Klademe důraz na dosažení vysoké odbornosti našich absolventů, jazykovou vybavenost a získání praktických zkušeností.