Finance podniku


Profil absolventa

Co by byla podniková ekonomika a management bez podnikových financí? U financí v podniku všechno začíná a u nich to i končí. Všechna manažerská rozhodnutí musíte činit s vědomím toho, co to bude stát. Je jedno, jestli chcete rozjet marketingovou kampaň nebo nakoupit nové vybavení továrny. Bez znalostí z oblastí podnikových financí se neobejdete. Nejde se vymlouvat na to, že tuto část práce za vás někdo udělá. Pokud chcete být dobrým manažerem, musíte se orientovat ve finančních výkazech, umět informace v nich obsažené správně vyhodnotit, sestavit a kontrolovat finanční plány, musíte umět ohodnotit investiční projekt, ocenit podnik a jeho know how. My vás to naučíme a ve firmě pak budete patřit k těm nejvíce ceněným pracovníkům.

Uplatnění

Získáte schopnosti týkající se sestavení investičního plánu a sestavení strategického finančního plánu na základě reálných finančních podkladů. Budete mít schopnost argumentovat z hlediska obhájení finančních a investičních strategií, neboť důraz ve studiu je kladen na praktickou aplikovatelnost získaných znalostí. Vybaveni budete i znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro řízení nejen vlastního podniku, ale i na úrovni vyššího a středního managementu. Prohloubíte si znalosti odborné angličtiny a získáte nové kontakty s praxí i zahraničím.

Vybrané předměty

  • Investiční nástroje a strategie
  • Finanční plánování a rozpočtování
  • Oceňování podniku
  • International Business Finance

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium