Specializace Internet v podnikání


Studiem této specializace si prohloubíte a rozšíříte znalosti a praktické dovednosti vázané na využití moderních informačních technologií, marketingových metod a legislativy pro podnikání na internetu. Budete umět založit a provozovat internetový obchod a zvládnete aplikovat moderní metody marketingu v současném a zejména budoucím „kyberprostoru“.

Uplatnění

Získáte znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k založení a provozování internetových obchodů. Budete mít hlubší povědomí o implementaci pokročilých informačních technologií pro podporu podnikatelských aktivit a činností institucí veřejné správy. Dostanou se vám znalosti aplikace moderních metod marketingu použitelných v současném a zejména budoucím „kyberprostoru“ a také se budete orientovat v problematice právních předpisů vázaných k práci s internetem.

Vybrané předměty

  • Služby internetu a tvorba www
  • Podnikání na internetu
  • E-marketing
  • Internetové právo, apod.