Management v sociálních službách


Profil absolventa

Rádi měníte věci kolem sebe? Chcete se podílet na řízení neziskových organizací a poznat, jak zlepšit služby poskytované veřejným sektorem? Nebo máte vlastní nápad a váháte jak na to? Pak máme pro Vás skvělou profesní volbu! Tvořte s námi projekty, služby a akce pro veřejnost a zároveň pomáhejme druhým rozvíjet své okolí i během studia. Naučte se orientovat v systému sociálních služeb, jak využít v praxi fundraising, crowdfunding nebo moderní způsoby řízení neziskovek. Díky nám můžete založit i svou vlastní organizaci nebo zlepšit své podnikatelské dovednosti. Rozvíjejte své zkušenosti nejen v oblasti sociálních služeb, ale i v oblasti řízení organizací nebo například aktivit v mezigeneračních týmech. V rámci programu Management v sociálních službách Vám nabízíme nejen zázemí pro rozvoj Vašich dovedností v neziskové a sociální sféře, ale i spolupráci s komunitním centrem Archa, zkušeným týmem odborníků z řad neziskových organizací, sociálních podniků či veřejných institucí v regionu. My všichni jsme totiž jeden tým! S námi pochopíte, že společensky zodpovědný byznys má v 21. století opravdu smysl.

Uplatnění

Své znalosti a dovednosti v oblasti řízení můžete využít na pozici vedoucích pracovníků v organizacích poskytujících sociální služby, v chráněných dílnách nebo sociálních podnicích. Během studia si můžete i promyslet vlastní projekt sociálního podnikání s podporou našich odborných partnerů.Své místo můžete naqjít i ve státní správě při zlepšování kvality sociálních služeb nebo při komunitním plánování. Můžete se věnovat i poradenské činnosti v oblasti sociálního poradenství.

Vybrané předměty

  • Řízení nestátních neziskových organizací
  • Sociální politika
  • Krizová komunikace
  • Správní právo
  • Sociální práce a sociální péče
  • Účetnictví nevýdělečných organizací
  • Sociální podnikání
  • Poradenství v sociálních službách

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium