Manažerská informatika


Profil absolventa

Navazující magisterský studijní program se věnuje přípravě inženýrů se znalostmi systémového přístupu a aplikačního využití informačních a komunikačních technologií se zaměřením na jejich uplatnění v různých typech podniků a organizacích. V navazujícím studiu si prohloubíte své znalosti a dovednosti v oblasti informačních systémů a informačních technologií. Osvojíte si zkušenosti umožňující analyzovat, navrhovat, realizovat a provozovat informační a komunikační systémy v těsné návaznosti na výpočetní systémy a počítačové sítě. Budete schopni zvládat řešit složité úkoly aktuální informatické praxe, realizovat potřebné analýzy, formulovat závěry a z nich vyplývající rozhodnutí, a to i v podmínkách neúplné nebo omezené informace.

Uplatnění

Budete připraveni zastávat klíčové řídící a manažerské funkce, ve kterých uplatníte své znalosti systémového přístupu a aplikací informačních a komunikačních technologií do rozhodovacích procesů podniku. Budete schopni zastávat vedoucí pozici při řízení specializovaných firem zabývajících se projekční, poradenskou a prodejní činností v oblasti výpočetní, kancelářské a informační techniky a programového vybavení. Budete mít také všechny předpoklady k založení vlastní firmy.

Vybrané předměty

  • Projektování informačních systémů
  • CRM systémy
  • Informační management
  • Modelování a simulace
  • Teorii her a ekonomické rozhodování
  • Objektové metody modelování
  • Expertní systémy
  • Dolování dat
  • Business Inteligence
  • Rozhodovací analýza pro manažery a další

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium