Podnikání


Profil absolventa

Co mají společného Henry Ford, Bill Gates, Oprah Winfrey, Elon Musk a Tomáš Baťa? Podnikatelského ducha, schopnost přetavit nápad v realitu, odolnost pokračovat tam kde se ostatní už dávno vzdali a také vydělat tolik peněz, že by ani jejich pravnoučata nemusela pracovat. Každý podnikatel ale někdy začínal a nevyvaroval se základních chyb. Studenti specializace podnikání se naučí těmto chybám vyhnout, čímž se výrazně zvýší šance, že jejich podnikání v budoucnu na trhu uspěje. Klademe důraz na pochopení souvislostí současného světa, ve kterém hraje silnou úlohu internet, služby a technologie. Zároveň ale studenty učíme postupné kroky, které vedou k zahájení podnikání z formálního hlediska. Tento vyvážený mix pak dává absolventům nejen bakalářský titul, ale především náskok před konkurencí. A mimochodem, když se jim podnikání rozjede už během studia, mohou využít kombinovanou formu a věnovat se při tom svému businessu naplno.

Uplatnění

Podnikání znamená svobodu, volnost a možnost rozhodovat sám o sobě. Budete moci využít praktickou stáž v podniku a získat rady zkušených podnikatelů. Nabízí se vám i možnost studia v zahraničí, která umožní přivézt si z pobytu inspiraci pro podnikání. Fakulta je zapojena do inovačního ekosystému kraje a nabízí začínajícím podnikatelům mnoho služeb od úplného začátku, přes akcelerační programy až po expanzi na světové trhy. Budete mít také bezplatný přístup do coworkingového centra Business Gate, kde můžete rozvíjet své nápady. A kdyby po ukončení magisterského studia Vám neklaplo vlastní podnikání, budete kompetentní chopit se příležitosti v jiné firmě.

Vybrané předměty

  • Podnikání na Internetu
  • Zakládání podniku/li>
  • Řízení a ekonomiku nevýrobní sféry
  • Malé a střední podnikání

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium