Podnikání


Profil absolventa

Pokud v rámci bakalářského studia dostanete nápad, ze kterého se stane podnikání, je ideální pokračovat v magisterském studiu. V podnikání se totiž posunete dále. Mimo rozšiřování znalostí o podnikatelském prostředí se student dozví také více o společenské odpovědnosti firem, což je žhavým globálním tématem posledních let. Připravujeme studenty také na chvíle, které v podnikání vždy zákonitě přijdou. Mezi ně patří krize, a jak ji zvládat poodhalí krizový management. Absolventi tak budou zvládat složité podnikové situace s klidem a nadhledem.

Uplatnění

Podnikání znamená svobodu, volnost a možnost rozhodovat sám o sobě. Budete moci využít praktickou stáž v podniku a získat rady zkušených podnikatelů. Nabízí se vám i možnost studia v zahraničí, která umožní přivézt si z pobytu inspiraci pro podnikání. Fakulta je zapojena do inovačního ekosystému kraje a nabízí začínajícím podnikatelům mnoho služeb od úplného začátku, přes akcelerační programy až po expanzi na světové trhy. Budete mít také bezplatný přístup do coworkingového centra Business Gate, kde můžete rozvíjet své nápady. A kdyby po ukončení magisterského studia Vám neklaplo vlastní podnikání, budete kompetentní chopit se příležitosti v jiné firmě.

Vybrané předměty Ing.

  • Podnikatelské prostředí
  • Podnikový Controlling
  • Společenskou odpovědnost organizac
  • Krizový management

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium