Pro studenty ze Slovenska

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Žádné školné

Za studium u nás se neplatí. Studenti ze Slovenska mají stejnou výhodu jako čeští studenti a studium na naší vysoké škole mají zdarma.

Slovenština není cizí jazyk

Studenti ze Slovenska jsou sice formálně cizinci, ale díky blízkosti obou zemí a společné minulosti nestojí v komunikaci žádná bariéra. Slovensky se domluvíte ve škole, v obchodě i v hospodě. Testy, zkoušky, závěrečnou práci i státnice mohou studenti vykonávat ve slovenštině.

Zajištěné ubytování

Naše koleje jsou dostatečně prostorné jak pro studenty z Česka, tak pro studenty ze Slovenska. Vysokoškolská kolej prošla před lety celkovou rekonstrukcí, a tak nabízíme kvalitní ubytování v moderních prostorách. Více zde: opf.slu.cz/kam .

Stipendia

Fakulta nabízí řadu stipendií, na které lze dosáhnout. Dobré studijní výsledky na střední škole jsou ohodnoceny "Talentovým stipendiem". Jako student můžete získat "Prospěchové stipendium". A studenti ze Slovenska získají rovněž "Ubytovací stipendium". Kromě toho oceňujeme celou řadu dalších aktivit, stipendium obdržíte, i pokud vyjedete na semestr nebo rok studovat do zahraničí na některou z našich partnerských univerzit.
Více informací se dozvíte zde.