Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů

Stipendijní program rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium mohou získat uchazeči za mimořádné aktivity na střední škole a kteří se poprvé zapsali na Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné.

Stipendia pro talentované uchazeče o studium jsou vypláceny studentům, jejichž celkový aritmetický průměr všech známek na maturitním vysvědčení dosahuje maximálně hodnoty 1,25. Dále jej mohou získat studenti, kteří získali ocenění za účast v soutěžích pro středoškolské studenty pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě nebo jejími součástmi (soutěže o nejlepší odbornou esej, soutěže a aktivity studentských týmů, apod.). Rovněž na ně mají nárok studenti, kteří byli v průběhu svého studia na střední škole úspěšnými řešiteli krajského kola některé ze soutěží.

Matějův příběh - "Vůlí a odhodláním jde vše"

Naučíme tě projevit se jinak! Matěj Fiala student studijního programu Finance a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Matěj je studentem 1. ročníku nového studijního programu Finance a účetnictví. Zároveň je to mladý kluk, který v počátcích svých školních let neměl zrovna nejlepší pohled na vzdělání, učení ho nebavilo a ze všeho nejvíce neměl rád matematiku. A podle toho také vypadal jeho školní prospěch. Naštěstí se po pubertě vzpamatoval, srovnal si priority a tato motivace spolu s velkou vnitřní sílou mu pomohly uchopit osud pevně do rukou a nasměrovat jej dost jiným směrem.

Matěj se ze špatných známek vyhrabal. Dokonce tak, že dnes středoškolskou matiku sám doučuje. Odmaturoval pouze s jednou dvojkou, což by samo o sobě stačilo na získání stipendia za výborný prospěch na maturitním vysvědčení ze Stipendijního programu rektora na podporu talentovaných uchazečů o studium poprvé zapsaných do studia na Slezské univerzitě v Opavě (20.000 Kč v prvním roce studia). Jenže Matěj se v rámci práce na sobě zúčastnil dvou soutěží pořádaných Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, jejichž předmětem bylo zpracování esejí na zadaná témata a v obou(!) se umístil v rámci prvních třech míst. Zmíněný stipendijní program totiž oceňuje i takovouto aktivitu a za ocenění v soutěžích pro středoškolské studenty pořádaných Slezskou univerzitou také přiznává stipendium (pro 1. rok studia) ve výši 2.000 Kč měsíčně, přičemž tato stipendia se nesčítají, přiznává se to nejvyšší.

Matěj teď prochází prvním zkouškovým obdobím na vysoké škole, která byla, díky zaměření vybraného studijního programu, jeho první volbou. A nelituje. Nejvíce oceňuje komfort menších studijních skupin: „Osobně mám mnohem raději, když jsem pro vyučující Matěj, a to i když jde třeba o napomenutí typu „Matěji, já vás slyším!“, než být bezejmenným číslem z indexu v přeplněné učebně.“

Text: https://jinak.slu.cz/#pribeh-vuli-odhodlanim-jde-vse

Stipendium za mimořádné aktivity na střední škole

Na základě rozhodnutí rektora mají možnost studenti poprvé zapsaní do studia na Slezské univerzitě v Opavě získat talentové stipendium za mimořádné aktivity, které úspěšně absolvovali během studia na střední škole. Kromě možnosti získat talentové stipendium za výborný průměr známek z maturitního vysvědčení, za úspěšné řešení soutěží pořádaných MŠMT, je také možnost získat stipendium za úspěšné absolvování soutěží pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě a jejími součástmi.

Jednou takovou soutěží pro střední školy je také Business Gate Solutions. Členkami vítězného týmu byly, nyní již studentky prvního ročníku bakalářského studijního oboru Podnikové ekonomiky a managementu specializace Marketing a obchod na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Nikol Kajsturová a Adéla Halouzková. Právě díky tomuto úspěchu získala možnost po dobu studia prvního ročníku pobírat talentové stipendium. Obě studentky tak otevřely dveře dalším nadaným středoškolským studentům, aby díky své aktivitě získali podporu stipendijního programu pro rozvoj svých schopností i v pokračujícím studiu na vysoké škole.