Účetnictví a daně


Profil absolventa

V praktickém životě se dnes a denně setkáváme s poptávkou po spolehlivých a včasných informacích, které nám pomohou argumentačně podpořit naše jednání. Účetnictví je právem považováno za rozsáhlou a spolehlivou informační databázi, proces zpracování údajů do podoby kvalitních vy¬povídacích výstupů však vyžaduje strukturované a dovedné znalosti a vědomosti. Na trhu práce žádaná profese účetního či daňového odborníka je formována studiem předmětů obsahujících logické vztahy, vazby a souvislosti.

Uplatnění

Získáte schopnost pracovat se základními účetními výkazy, ze kterých dokážete vyčíst nezbytná fakta a také schopnost řešit problémy hospodářské praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí a účinně je předat svému okolí. Seznámíte se s rozdíly v oblasti českého a mezinárodního finančního účetnictví a výkaznictví, jakož i v oblasti daňových politik jednotlivých zemí EU. Prohloubíte si znalosti odborné angličtiny a získáte nové kontakty s praxí i zahraničím. Budete vybaveni znalostmi i dovednostmi nezbytnými pro řízení vlastního podniku.

Vybrané předměty

  • Účetnictví obchodních společností
  • Mezinárodní účetnictví a účetní standardy
  • Oceňování podniku
  • Správu daní a daňové řízení

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium