Veřejná ekonomika a správa


Profil absolventa

Navazující magisterské studium oboru Veřejná ekonomika a správa nabízí prohloubení doposud získaných znalostí a dovedností, což vás bude předurčovat k výkonu vyšších manažerských funkcí nejen ve veřejném sektoru. Budete umět plánovat příjmy a výdaje obcí, krajů a státu a rovněž hodnotit jejich hospodaření. Získáte schopnosti aplikovat nástroje pokročilejší ekonomické analýzy v podmínkách veřejného sektoru. Nespornou výhodou je, že výuku zajišťují na základě individuálního a přátelského přístupu nejen kvalifikovaní členové Katedry ekonomie a veřejné správy, ale i experti z praxe, kteří mají přehled o aktuálním dění, problémech a trendech ve veřejné správě.

Uplatnění

Své uplatnění pak najdete na všech, zejména řídících, stupních výkonu veřejné správy; v neziskových organizacích; na pozicích analytiků či výkonných pracovníků regionálních center a rozvojových agentur a dále v oblasti vědecké a pedagogické činnosti zaměřené na problematiku veřejné správy a neziskového sektoru.

Vybrané předměty

  • Veřejnou ekonomii
  • Teorii veřejné správy
  • Teorii sociální politiky
  • Veřejné služby
  • Řízení obcí a regionů
  • Finanční plánování a rozpočtování
  • Ekonomiku odvětví veřejného sektoru

Kompletní nabídka předmětů, prezenční studium

Kompletní nabídka předmětů, kombinované studium